jvl /ʑəl⁵⁵/ v wash | gyoq cangma jvl wash clothes 洗衣服洗得干净 | vnggeu jvlshing. I am washing my body. 我在洗澡.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注