pacvng /pɑ³¹tsəŋ⁵⁵/ n mating (of livestock, especially pigs) (家畜)交配 | waq pacvng wa. The pigs are mating. 猪在交配.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注